Gallery

F.A.Q

Our expers waits for your questions

LPG kullanımında farklı tasarruflar elde etmek mümkün mü ?. Evet mümkün .

1- Değişik LPG markalarında farklı performanslar olduğunu biliyoruz. Bazılarında çekiş düşer , bazılarında artar. Bazı sistemlerde arıza lambası yanarkbazılarında hiç yanmaz. Bu gibi konular aslında çok önemlidir ve bu özellikler yakıt miktarını doğrudan etkilerler. Örneğin araçta LPG ayarı yapılırkhava ve yakıt karışımı benzindeki kadar doğru yapılmazsa yanma odasında fakir veya zengin karışım olur. Bu durumda tasarruf istenildüzeyde olmaz. Olsa da bu defa yakıt kısılmıştır ve ısı yükselir , çekiş düşer , subaplar zarar görür. Yani hem arıza lambası yanmayacak hem de performans kaybı olmayacak. Bunu ayarlayamayan sistemler araca zarar verdiği gibi gerekli tasarrufu da elde edemezler. Benzin ile hava karışımında standart kural olan 14.7 birim hava = 1 birim yakıt kuralının LPG kullanımına uyarlamasının doğru yapılması gerekir. Ne fazla hava az yakıt gönderilmemeli . Ya da tersine az hava çok yakıt  olmamalı.

2- Gaz basıncını düzenleyregülatörün dizaynı ve diyaframı ile yay sistemi çok önemlidir. Diyafram gaz ve suyun birbirine karışmasını engellerkaynı zamnda gaz basıncını doğru ayarlamak için sürekli çabalar. Ancak bu arada yüksek su ve gaz ısısından sürekli etkilenerek özelliğini kaybeder. Bir çok sistem diyaframın belli kilometrelerde değişmesini ister. Aksi takdirde garanti bozulur.

3- MAP sensörü emme manifoldunda bulunan  hava miktarını ve basıncını ölçer. Ayrıca regülatör içindeki  gaz basıncını ve gazın ısısını ölçer. Bu bilgiler hava yakıt miktarının ayarlanması açısından çok önemlidir. MAP sensörü bu bilgileri aracın ECU suna bildirir. Böylece ECU, regülatördeki gaz basıncının ve miktarının mevcut hava ile yeterli derecede olup olmadığını öğrenir.

4- LPG ENJEKTÖRLERİ benzin enjektörü gibi yakıtı yanma odasına püskürtür. LPG enjektörlerinin benzin enjektörleri kadar hızlı olması sistemin doğru çalışması açısından önemlidir. Benzin enjektörleri 1 milisaniye hızında açılıyor ve 2 milisaniye hızında kapanıyorsa LPG enjektörleride bu hızalrda çalışmak zorundadır.

 

Yukarıda  , ECU - MAP SENSÖRÜ - REGÜLATÖR - ENJEKTÖR olmak üzere toplam 4 ana parçadan bahsettik.    

Anlaşılacağı gibi LPG sisteminin ECU su yani yazılımı , MAP sensörü , REGÜLATÖRÜ ve  ENJEKTÖRLERİ aracın performansını ve dolayısıyla tasarruf miktarını etkileyönemli parçalardır. Bu 4 parçanın birbiriyle irtibatta olması sistemin iyi şekilde çalışmasını sağlar.  

QUANT LPG sisteminde ECU, MAP SENSÖRÜ, REGÜLATÖR VE ENJEKTÖR birbirleri ile konuşurlar. ECU Regülatöre komut vererek istediği gaz basıncını elde eder. Bu sadece 

QUANT sistemine özgü bir durumdur. Diğer sistemlerde regülatördçıkan basınca göre sistem düzenlenir. Oysa QUANT sisteminde regülatöre komut verilir ve istenilgaz basıncı tam olarak alınır.  

ECU ve MAP SENSÖRÜ sürekli irtibat halindedir. Enjektörler de ECU dan aldığı bilgilere göre hareket ederler. Benzin enjektörleri kadar hızlı ve düzenli çalışırlar.

Bu durumun özeti şudur. QUANT sisteminde tüm parçalar  birbirleri ile irtibat halindedirler.

ECU - MAP SENSÖRÜ - ENJEKTÖR VE REGÜLATÖRÜN İYİ ŞEKİLDE İRTİBAT KURDUĞU TEK SİSTEM QUANT DIR.